Sauna – co to jest i jak działa?

Sauna – co to jest i jak działa?

To obco brzmiące słowo pochodzi z języka fińskiego i oznacza pewną formę kąpieli, która jest od setek lat rozpowszechniona w Finlandii. Nad brzegami niezliczonych jezior, rzek i na plażach morza Bałtyckiego stoją małe domki kąpielowe, którym przypisuje się magiczne działanie.

Ponieważ ten rodzaj kąpieli został rozpowszechniony w wielu krajach, również słowo sauna zostało przejęte do wielu języków.

Dzięki specjalnym właściwościom drewna możemy korzystać z sauny nawet w bardzo wysokich temperaturach czyli 60-110ºC. Przy tym wilgotność powietrza musi być niska, aby wytwarzany pot mógł parować. Parowanie potu ochładza, co sprawia, że skóra nie rozgrzewa się zbyt mocno. Proces chłodzenia jest przerywany przez polanie kamieni wodą. Wówczas oznacza to krótkotrwały, dodatkowy  bodziec cieplny.

Z rozgrzaniem ciała wiąże się jako drugi krok zamierzone ochłodzenie organizmu. Płuca ochładzają się przez świeże powietrze. Skórę natomiast zimną kąpielą lub czasami śniegiem.

Sauna jest więc naprzemienną kąpielą obejmującą: rozgrzanie w suchym gorącym powietrzu i schłodzenie w na świeżym zimnym powietrzu i w chłodnej wodzie. Należy przy tym podkreślić, że  czas  chłodzenia organizmu jest równie ważny jak czas rozgrzewania.

Jedno  naprzemienne rozgrzanie i schłodzenie organizmu nazywamy rundą sauny, którą należy powtórzyć przynajmniej 1 raz, osoby przyzwyczajone do sauny mogą sobie pozwolić  w sumie na trzy rundy co zabiera od 1,5 do 2 godzin.