Czym jest tzw. „Aufguss”?

Czym jest tzw. „Aufguss”?

Prawidłowo wentylowana sauna sprawia, że poziom wilgotności w kabinie jest niski. Dzięki temu woda zawarta w pocie może swobodnie odparowywać. Jeśli ten proces chłodzenia skóry zostanie gwałtownie przerwany to jest to odczuwane jako bardzo efektywny bodziec. Tak się właśnie dzieje gdy na rozgrzane kamienie wylejemy mniejszą lub większą ilość wody. Niewidoczna chmura pary unosi się do góry i rozchodzi  po całej kabinie sauny. W zetknięciu z rozgrzaną skórą  skrapla się i jednocześnie krople wody jeszcze bardziej się rozgrzewają. To sprawia, że miliony gruczołów potowych zostają pobudzone do jeszcze wydajniejszej pracy.

Większość osób stale korzystających z sauny traktuje „Aufguss” jako punkt kulminacyjny kąpieli w saunie. Osoby wrażliwe mogą spokojnie zrezygnować z tego bez żadnych konsekwencji utraty pozytywnych efektów sauny, ponieważ  kąpiel w saunie bez „Aufguss-u” jest równie efektywna.

Należy także pamiętać, że jakość działania „Aufguss-u” nie rośnie wraz z ilością wylewanej na kamienie wody. 10-15 g/m³ jest ilością wystarczającą.

Finowie polewają kamienie wodą, w której wcześniej moczyły się gałązki brzozowe. Olej z liści brzozowych nadaje powietrzu świeży zapach. Zamiast tego można stosować olejki o innych zapachach pamiętając jednak o tym , że powinny one być wcześniej rozcieńczone w wodzie. Ze względów zdrowotnych  odradza się polewania kamieni alkoholem.